İş Yerlerinde Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir?

U-Power

İş Yerlerinde Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir?

İşletmelerin üretim yapılabilmesi ve çalışma alanında görev alan personelin işlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Çalışanların iş kazalarına ve mesleki hastalıklara karşı korunmaları için neler yapılması gerektiğini detaylarına kadar belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; tehlike sınıflarını A, B ve C olmak üzere üç sınıfta toplamıştır. İşletmelerin hangi sınıfta yer aldıklarının belirlenmesi için de çeşitli kriterler ve çalışmalar vardır. Biz de bu yazımızda işletmelerin A, B ve C sınıflarından hangisine dâhil olduğunun nasıl belirlendiğine değindik.

İş yerlerinin az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıflardan hangisine girdiğini belirlemek için yapılan çalışmaları şu şekilde sıralamamız mümkün:

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 83. maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları pirim tarifesi dikkate alınarak başkanlık tarafından oluşturulan komisyonların görüşleri doğrultusunda yapılan tebliğ ile iş yerinin tehlike sınıfı belirlenir.
  • Bu tebliğe göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen NACE (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) kodu da iş yerlerinin tehlike sınıflarının belirlenmelerini sağlar.
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yayınlanan İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde NACE kodlarının hangi tehlike sınıfına ait olduğunu gösteren bir liste vardır.
  • NACE kodu bu listeden taranır ve sonucunda şirketin A, B veya C sınıfından hangisine dâhil olduğu kolayca öğrenilir.

A çok tehlikeli, B tehlikeli ve C az tehlikeli olarak tanımlanan tehlike sınıfları; işletmenin, çalışanın ve üretimin güvenliğinin sağlanması için belirlenmeli ve tehlike sınıfının gerekliliklerine göre iş güvenliği ve sağlığı çalışmaları yapılmalıdır.