İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

U-Power

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu; çalışan, işletme ve üretim güvenliğini sağlamak için yapılması gereken çalışmaların neler olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. İlk olarak 1921 yılında iş sağlığı ve güvenliği hakkında çıkarılan kanundan itibaren değiştirilerek ve geliştirilerek günümüzdeki haline getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm çalışanları kapsamaktadır. İş güvenliği konusunda en iyi koşulların hedeflenerek mevcut durumun iyileştirilmesi için iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı gibi farklı meslek gruplarına mensup olanların çalıştırılmasını mecbur kılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; işverenlerin ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve haklarını düzenlemek amacı ile hazırlanmaktadır.

Biz de bu yazımızda üretim, işletme ve çalışan güvenliğini sağlamak için uygulanması gereken kanunun en belirgin özelliklerine ve işletmeler için önemine değindik.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun En Belirgin Özellikleri

  • Koruma ve Önleme
  • Çalışanların Eğitilmesi
  • Çalışanların Bilgilendirilmesi
  • Uzman Katkısının Sağlanması
  • Risk Değerlendirmesinin Yapılması
  • Çalışanların Katılımının Mümkün Kılınması

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu konuların yanı sıra; çalışan, işletme ve üretim güvenliğinin sağlanması için uygulanması gereken pek çok konuyu daha içermektedir. İSG konusunda en iyi koşulları hedefleyerek mevcut durumun iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaları betimleyen kanun, iş güvenliği uzmanlarının işletmelerde ne gibi çalışmalar yapmaları gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşçi ve İşletme İçin Önemi

Türkiye’de meydana gelen iş kazaları ve bu kazalar yüzünden sakat kalan ya da hayatını kaybeden insanlar dikkate alındığında iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin önemi net bir şekilde gözler önüne serilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; iş kazası riskini azaltmak, iş kazaları neticesinde hayat kaybı olmasını engellemek ve güvenli bir çalışma ortamı oluşmasını sağlamak için çıkarılmış olup işletme ve çalışan için son derece önemlidir.